Engelenstad

Harlingers vergelijken hun stad graag met de wat grotere buren. “Eigenlijk zijn we een voorstad van Londen.” Of: “Harlingen is net klein- Amsterdam”. In dat laatste zit wel iets. Harlingers hebben een grote mond, maar een klein hartje. Het hart op de tong. En altijd sjanteren, al heet dat in Amsterdam natuurlijk anders. Maar van een officiële band is het nooit gekomen. Zelfs Franeker heeft een zusterstad. Het heet Storaljajhely en het ligt in Hongarije. Dat kan natuurlijk veel ambitieuzer.

Wat we nodig hebben is een reddende engel. En die is er. Hij (een engel is mannelijk) woont op de gevel van het oudste stenen huis in de stad en staat daar al sinds 1596. Elk jaar kijkt hij fier en onbewogen naar het Lanenkaatsen en beschermt de mensen in ‘zijn’ pand. Misschien beschermt hij ook wel het kaatsen of zelfs alle mensen in Harlingen. Waar het mij om gaat, die engel is goud waard.

Lang niet elke stad kan bogen op zijn eigen engel. Rome heeft wel een engelenburcht, maar geen engel. Kopenhagen heeft een zeemeermin, die op een rots bij de haven zit. Het is schattige meermin en daarmee engelachtig, maar niet een echte engel. Als ik er over nadenk is er maar één stad die zich op dit hemelse vlak met Harlingen kan meten.

“Een engelenstad.” Zo noemen de mensen uit Los Angeles hun woonplaats aan de grote oceaan. Het dorp werd in 1781 gesticht door de Spanjaarden die het opdroegen aan Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Die zou de stad beschermen. Dat ging niet helemaal goed, want de spanjolen verkwanselden LA al spoedig aan de Mexicanen. In 1850 ging het over in Amerikaanse handen. De rest is geschiedenis.

Los van deze treurige levensloop van onze zusterstad, zijn er opmerkelijk veel overeenkomsten. Om er aan paar te noemen. Los Angeles is een wereldstad met een grote haven. Elke Harlinger vindt Harlingen ook een wereldstad en de industriehaven is groter dan de stad. Los Angeles heeft Venice beach, wij het strand bij de Stenen Man. We hebben beiden onze blik gericht naar het westen. Ten oosten van Los Angeles ligt de woestijn. Ten oosten van Harlingen ligt Franeker. Los Angeles heeft Hollywood, Harlingen heeft Trebol. En bovenal: we zijn engelensteden. Harlingen and Los Angeles, the twin cities of Angels. Ik voorzie een stedenband.