Oogopslag

  • Jaap

Project beschrijving: De Oogopslag

Wat is het meest sprekende aan een gezicht? Vreemd genoeg is dat niet de mond. Mensen herkennen een gezicht vooral aan de ruimtelijke verdeling tussen de ogen en de neus. Ook gecomputeriseerde herkenningsprogramma’s zijn op deze verhouding gebaseerd. Reden voor mij om de ziel van het gezicht – de ogen – aan een nader onderzoek te onderwerpen. In het project ‘De Oogopslag’ wil ik de meest kenmerkende onderdelen van een gezicht nader optekenen en schilderen. Het zijn deelportretten van vrienden en bekenden, maar ook beroemdheden en mensen die ik op straat tegenkom, zullen model staan. Via hun foto wel te verstaan. De ogen worden ingebed in het gezicht en moeten daar een relatie mee hebben. Een doorgroefd gezicht heeft een andere tekening dan een meisjesportret en dat uit zich in de wijze van schilderen en het kleurgebruik. Het wordt een project zonder einde, want er zijn zo’n zeven miljard mensen op deze wereld. Dat maakt veertien miljard ogen. Ik kan mijn tijd vooruit.